top of page

Begeleiding

Nieuwe Burgers

Nieuwe burgers vinden informatie en hulp via netwerken. Dit maakt dat Haimanot Belay een spin in het informele web. De mensen vinden haar via via voor prangende vragen, mediation, doktersbezoek, online hulp voor brieven of het maken van afspraken met instanties.

"Ik heb dezelfde weg gewandeld, ik weet wat het betekent ergens nieuw te zijn. Als je de taal niet spreekt is alles drie keer zo moeilijk en kan dat veel stress geven. Heel fijn als er iemand is die jou een steuntje in de rug geeft. Zo los je dingen samen op, dat maakt iedereen blij."

Haimanot Belay en statushouders bijeenko
bottom of page